Testledelse - testautomasjon - testing

Testledelse

Ledelse av testprosesser
Bistand med testpolicy, teststrategi og testplaner

Testautomasjon

Automatiser dine tester

Testing

Sourcing av testing av software
Undersider (3): Kontakt oss Om oss Testledelse
Comments