SoftwarePartner er et norsk konsulentselskap etablert i 2009.

Vårt kontor ligger i Drammen, vi tar på oss oppdrag i hele Norge da våre tjenester er lett å levere uansett lokalisering.  

Org.nr: 981 647 386 MVA

Vi kan:

ITSQB - testing

TOGAF - virksomhetsarkitektur

ITIL - Service management

PRINCE - prosjektledelse

Kanban

scrum

Six sigma

 Misjon

  • Levere høyeste mulig kvalitet på konsulenttjenester relatert til testing av programvare og software. Testledelse, testing og testautomatisering
  • Til lavest mulig kostnad
  • Til rett tid og med minst mulig tidsforbruk
  • Samtidig som våre medarbeidere skal ha en interessant og positiv arbeidshverdag
  • Dette oppnår vi gjennom å benytte standariserte prosesser for å utføre jobben
  • Og ved å eliminere ikke-verdiskapende aktiviteter

Våre verdier

  • Vi skal ha fokus på hva vi kan bidra med for å tilføre forretningsverdi til kundene, kvalitet i leveranser skal være en selvfølge
  • Vi skal vise respekt for hverandre, våre kunder og deres virksomheter
  • Vi skal være modige og pågående, vi skal være innovative, vi skal våge der andre tviler men først etter å ha vurdert risiko
  • Vi skal være beredt på de utfordringene som kommer, vi skal ha et høyt kompetansenivå