Priser

Våre priser vil variere basert på omfang av hva som ønskes utført. 
Priseksempler for 3 mnd engasjement:
Testledelse: 1100 kr/time


Comments